Miasto:
Bielsko-Biała
Miejsce:
ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała
Termin rozpoczęcia:
jesień 2024 r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
kurs
Tryb:
Wieczorowy
Opłata:
890,- zł od osoby
799,- zł Cena dla członków zwyczajnych Oddziału w Bielsku-Białej SKwP z rocznym stażem
Zapisz się

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz z wybranymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób fizycznych.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

 1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie przepisów (6 godzin lekcyjnych)
  Przepisy ogólne, obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów art.24 a updof
  Omówienie określeń użytych w rozporządzeniu
  Sposób prowadzenia księgi przez podatników
  Powierzenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu
  Rodzaje dowodów księgowych ujmowanych w księdze podatkowej
  Zasady ujmowania dowodów księgowych w księdze podatkowej
 2. Omówienie wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów (6 godzin lekcyjnych)
  Omówienie objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Omówienie terminów oraz zasad sporządzania i rozliczania spisów z natury
  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy zastosowaniu technik informatycznych
 3. Podatkowe zagadnienia niezbędne do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
  Zasady i formy opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  Definicja dochodu do opodatkowania i zasady rozliczania strat podatkowych, omówienie art.9 updof
  Omówienie szczególnych zasad ustalania dochodu –art. 24 updof– ustalanie dochodu z działalności, przystąpienie nowego wspólnika do spółki osobowej, likwidacja działalności gospodarczej
  Omówienie wybranych przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustalania momentu powstania przychodów, a także przychodów niepodlegających opodatkowaniu
  Omówienie wybranych kosztów niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oraz zasady zaliczania kosztów zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów, a także zakupów towarów i materiałów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
 4. Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów, a także zakupów towarów i materiałów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
  Przychody z działalności gospodarczej – omówienie art. 14 updof
  Data powstania przychodu z działalności gospodarczej, świadczenia otrzymywane nieodpłatnie
  Zasady przeliczania na złote przychodów wyrażonych w walucie obcej
  Zasady ujmowania faktur zakupu towarów handlowych i materiałów w księdze podatkowej
  Omówienie praktycznych przykładów przychodów ujmowanych w księdze podatkowej
 5. Wynagrodzenia w gotówce i w naturze, amortyzacja oraz pozostałe koszty, jako element wydatków ujmowanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
  Omówienie zasad ujmowania wynagrodzeń o pracę i umów cywilnoprawnych w księdze podatkowej
  Omówienie zasad ujmowania składek ZUS w księdze podatkowej
  Przykłady wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, obowiązki płatników
  Amortyzacja, jako koszt podatkowy
  Omówienie praktycznych przykładów pozostałych kosztów ujmowanych w księdze podatkowej
 6. Obliczanie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (6 godzin lekcyjnych)
  Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  Odliczenia od dochodu (składek społecznych, darowizn, wydatków na cele rehabilitacji)
  Podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej i według stawki liniowej
  Odliczenia od podatku: składki zdrowotnej, ulgi na dzieci
  Sporządzanie zeznania rocznego PIT36 i PIT36L

Zajęcia prowadzą wykładowy Stowarzyszenia, praktycy życia gospodarczego, specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

 

TERMIN

wrzesień/październik 2024 r.

Zajęcia będą odbywały się w dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godz. 16:30 do 19:45

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu według przepisów MEN.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 890 zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu, druga przed rozpoczęciem 20 godziny zajęć).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

close