Miasto:
Bielsko-Biała
Typ:
szkolenie
Tryb:
Dwudniowy on-line
Opłata:
590,- zł od osoby
550,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

  • 07 i 14 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 13.00 - szkolenie dwudniowe
  • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
  • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

CZĘŚĆ I – TOWARY
1. Transakcje towarowe – analiza problemu dotyczącego miejsca opodatkowania.
2. Definicje ustawowe WNT i transakcji dla której podatnikiem jest nabywca towaru – zakupy z montażem.
3. Jak na rozliczenie wpływają numery unijne, którymi posługują się podatnicy przy zawieraniu umowy i fakturowaniu.
4. Praktyczne ćwiczenia dotyczące zakupów towarowych – umiejętność dokonywania decyzji.
5. Obowiązki podatkowe, kursy przeliczeniowe.
6. Prezentacja w JPK oraz informacji podsumowującej VAT UE.
7. Rozliczenie korekt WNT i ich wpływ na VAT oraz CIT.
8. Problem uznania wydatków za koszt podatkowy.

CZĘŚĆ II – USŁUGI
1. Analiza zasady generalnej i wyjątków w zakresie miejsca opodatkowania usług.
2. Umiejętne stosowanie rozporządzenia unijnego kluczem do podjęcia prawidłowych decyzji.
3. Analiza definicji importu usług
4. Problematyka podatku u źródła w CIT
5. Moment ustalenia obowiązków podatkowych
6. Rozliczenie w JPK oraz prawidłowe kursy przeliczeniowe.
7. Rozbudowany przykład związany z 30 nabyciami od kontrahentów zagranicznych
8. Zasady przekształcania VAT-u należnego w podatek naliczony.
9. Ustalenie podstawy opodatkowania.
10. Zagrożenie dotyczące faktur z wykazanym podatkiem krajowym.

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

  • 550,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
  • 590,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001