Wykaz członków władz
Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w Bielsku-Białej na kadencję 2023-2026 r.

 

Zarząd Oddziału Okręgowego

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
1. Jolanta Pawlik przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
2. Edyta Noga zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Stanaszek członek

 

Okręgowy Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko Funkcja
1. Katarzyna Chłapek przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
2. Dorota Kawulok zastępca przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
3. Teresa Kanik członek

 

Delegaci wybrani na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP

Imię i nazwisko Funkcja
1.

2.

3.

Noga Edyta

Sikora Edyta

Szczotka Jadwiga

delegat na XXIII Zjazd

delegat na XXIII Zjazd

delegat na XXIII Zjazd

 

Biuro Zarządu

Imię i nazwisko Funkcja
1. Krzysztof Frank dyrektor biura Zarządu
2. Agnieszka Leśniak kierownik działu finansowego
3. Anna Pelc kierownik działu szkoleń
4. Ewa Zemanek kierownik działu administracji

 

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001