Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
kurs
Tryb:
on-line
Opłata:
900,- zł od osoby
810,- zł Cena dla członków zwyczajnych z rocznym stażem
Zapisz się

CEL KURSU

Kurs „Zastosowanie Microsoft Word w pracy biurowej” dedykowany jest do osób, które chcą w pracy biurowej prawidłowo a zarazem szybko tworzyć listy, raporty, sprawozdania, korespondencje seryjne oraz dokumenty wielostronicowe z zastosowaniem edytora tekstowego Microsoft Word.

WYKŁADOWCA

Katarzyna Racka 

doświadczony specjalista z zakresu analizy i eksploracji danych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych oraz wykładowca licznych szkoleń i kursów. Ukończyła Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Matematyka specjalności Informatyka z zastosowaniami oraz studia podyplomowe w zakresie Big Data – przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych.

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

 • formatowanie i redagowanie tekstu,
 • wstawianie symboli,
 • korzystanie ze styli i tabulatorów,
 • stosowanie punktorów, numerowanie oraz  stosowanie list wielopoziomowych,
 • przygotowanie dokumentu do druku poprzez definiowanie ustawień strony i akapitu,
 • dodawanie grafik do dokumentów tekstowych,
 • wstawianie i edytowanie tabel,
 • tworzenie raportów z zastosowaniem SmartArt oraz wykresów,
 • dodawanie do dokumentu przypisów, nagłówków i stopek,
 • tworzenie dokumentów wielostronicowych z zastosowaniem numerowania stron, spisu treści,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów z innym użytkownikami z zastosowaniem recenzji w tym śledzenia zmian,
 • stosowanie korespondencji seryjnej w celu tworzenia jednego dokumentu adresowanego do wielu osób.

FORMUŁA KURSU

 • Kurs realizowany jest on-line w formie zajęć praktycznych,
 • podczas szkolenia komunikacja uczestników z wykładowcą odbywa się na czacie(uczestnicy widzą zarówno prezentację i wykładowcę oraz mają możliwość zadawania pytań);
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia:
 • indywidualne hasło i login,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • Potrzebny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą audio-video (kamerka, głośnik, słuchawki),
 • Program Microsoft Word, preferowana wersja 365.

TERMIN ROZPOCZĘCIA

trwa nabór

Zajęcia odbywać się będą zasadniczo w środy w godzinach 16:30 - 20:30.

Dodatkowe terminy - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu według przepisów MEN.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 900 zł

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001