Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
Jednodniowy on-line
Opłata:
320,- zł od osoby
300,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Mariola Niełacna  - Prowadząc szkolenia dzielę się swoim ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty oraz oskarżyciela publicznego w Państwowej Inspekcji Pracy. Poznałam relacje konfliktowe między pracownikiem a pracodawcą, słabe strony przedsiębiorców oraz przyczyny wielu podstępowań sądowych. Uzyskałam specjalizację w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstw przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową i pełniłam funkcję oskarżyciela publicznego na salach sądowych. Od 8 lat świadczę usługi doradcze - pomagam pracodawcom zmierzyć się z przepisami prawa pracy i specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Przygotowuję dla firm dokumentację wewnątrzzakładową, przeprowadzam audyty, wdrażam dobre praktyki i staram się podpowiadać najlepsze rozwiązania w trudnej sytuacji zakładu lub konfliktu z pracownikiem.  Wykładam prawo pracy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzę szkolenia zawodowe oraz dokształcające współpracuje z kancelarią prawną. Wiedza zdobyta dzięki studiom podyplomowym z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dodatkowo rozszerza mój profil działalności.

PROGRAM

 Nowe obowiązki pracodawcy w stosunku do osób pracujących przy komputerze  - szkolenie zawierające wskazówki praktyczne w zakresie przygotowania dokumentacji dot. dofinansowania do okularów oraz doposażenia stanowisk pracy.

 

1.  Nowa treść rozporządzenia i konieczność dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych

 • Co się zmieniło i od kiedy?
 • Kogo dotyczą przepisy w zakresie nowego wyposażenia stanowiska pracy?
 • Kiedy pracownikowi przysługuje refundacja okularów lub szkieł kontaktowych i czy jest to obowiązek pracodawcy?
 • Ile czasu ma pracodawca na wprowadzenie zmian?
 • Konsekwencja niewprowadzenia zmian od 17.11.2023r.

2. Prawidłowa treść  zarządzeń i wniosków obowiązujących w zakładzie

 • Zasady dofinansowań do okularów lub szkieł,
 • Tworzenie procedur wewnątrzzakładowych regulujących finansowanie i dofinansowanie okularów lub szkieł kontaktowych,
 • Wnioski o dofinasowanie oraz procedury ich akceptacji,
 • Dokumentacja związana z wnioskami o doposażenie stanowiska pracy, akceptacje i potwierdzanie czasu pracy,
 • Wnioski pracowników o podnóżek i uchwyt na dokumenty,
 • Dodatkowy monitor, klawiatura i mysz – obowiązek czy dobrowolność?
 • Zarządzenia/regulaminy w zakładzie – przykłady zapisów.

3. Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem zmian zakładzie.

 • Jak przeprowadzić obowiązkowe konsultacje z pracownikami?
 • Obowiązkowa dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konsultacji,
 • Konsekwencje braku konsultacji

4. Praca na laptopie lub tablecie a obowiązki pracodawcy.

 • Dlaczego nie dla wszystkich urządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia?
 • Różnica między systemami przenośnymi nieprzeznaczonymi a przeznaczonymi do użytkowania na danym stanowisku pracy.

5. Praca zdalna  - obowiązki pracodawcy.

 • Zmiany w dokumentacji związanej z wykonywana pracą zdalną lub hybrydową,
 • Nowe potwierdzenia zapoznania z oceną ryzyka oraz informacją zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
 • Konieczność doposażenia w monitor lub podkładkę pod laptopa – obowiązek czy dobrowolność,
 • Kiedy krzesło i biurko od pracodawcy będą obowiązkowe

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 • Co to jest i jak przeprowadzić?
 • Lista kontrola ułatwiająca dokonanie oceny.

7. Aktualne stanowiska PIP i MRPIPS.

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

 • 300,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
 • 320,00 zł/osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001