Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
Jednodniowy on-line
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 16 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
  • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPIS

W praktyce nie da się uciec od tematu rozliczania korekt. Każdy podatnik musi się zmierzyć z problematyką korekt zwiększających, faktur pustych, kosztów na przełomie okresów rozliczeniowych, brakiem potwierdzeń faktur korygujących itp. Podczas szkolenia przeprowadzimy uczestników w bardzo przystępny, przejrzysty sposób przez arkana wiedzy podatkowej łącząc VAT, CIT i PIT. Z pewnością słuchacze nabędą nowe umiejętności, dowiedzą się również -co będzie pewnym zaskoczeniem dla nich, że to co wydawało się oczywiste wcale takim nie jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o korekty u nabywcy zmniejszające. Uczestnicy otrzymają wiele interesujących zestawień, a podczas szkolenia rozwiążemy kilkanaście istotnych przykładów z możliwością oczywiście uwzględnienia tematów zaproponowanych na czacie. Polecamy Państwu ten projekt gdzie będzie również czas na DICTUM-FACTUM.

PROGRAM

1. Zasady rozliczania korekt w świetle ustaw o podatkach dochodowych – brak synchronizacji z pierwotnym przychodem i kosztem.
2. Jaki wpływ na księgowanie korekt ma fakt, że księgi rachunkowe są otwarte?
3. Podział dokumentów korygujących w świetle prawa podatkowego.
4. Jakie przyczyny uprawniają podatnika do wystawienia faktur korygujących w świetle przepisów prawa oraz bogatego orzecznictwa.
5. Rozliczanie faktur zmniejszających na tle ustaw podatkowych – powiązania VAT, CIT, PIT.
6. Ćwiczenia łączące w sobie wszystkie podatki.
7. Problematyka rozliczenia korekt zwiększających po stronie sprzedającego – pułapki.
8. Jak należy się zachować, gdy otrzymujemy jako nabywca korekty na minus – zaskoczenia.
9. Jak eliminować ryzyka podatkowe.
10. Korekty dotyczące podzielonej płatności.
11. Dokumentowanie korekt.
12. Zadanie łączące wszystkie poziomy wiedzy.
13. Kiedy faktury korygujące zmniejszające VAT nie podlegają ujęciu w JPK?
14. Korygowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu usług.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

  • 300,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
  • 330,00 zł/osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001