Ze wspomnień dawnych działaczy wynika, że data powstania Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej SKwP to luty 1959.

Uchwałą z dnia 24 marca 1980 r.Zarządu Głównego z dniem 1 lipca 1980 r. Oddział Terenowy przekształcono w samodzielny Wojewódzki Oddział w Bielsku-Białej SKwP.

Zgodnie z nowym Statutem z 1991 roku Oddział Wojewódzki przekształcono w Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 • luty 1959 r. powstanie Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej SKwP z siedzibą w pokoju księgowości Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego,
 • 1979 r. przeniesienie siedziby Oddziału do Technikum Ekonomicznego przy ul.Komorowickiej,
 • 3 grudnia 1984 roku zakupiono lokal przy ul. Marii Konopnickiej 3/1 w Bielsku-Białej, dokąd została przeniesiona siedziba Oddziału,
 • 27 maja 1995 roku nabycie lokalu przy ul. Wrzosowej 33, do której przeniesiono siedzibę Oddziału Okręgowego,
 • 2001 rok rozbudowa siedziby Oddziału, powiększona sala szkoleniowa może pomieścić 70 uczestników szkoleń w układzie konferencyjnym i 49 osób w układzie szkoleniowym, oraz powstanie drugiej sali szkoleniowej mieszczącej odpowiednio 32 lub 24 osoby.
 • 2016 rok generalny remont siedziby Oddziału z modernizacją całego zaplecza szkoleniowego, dzięki czemu zajęcia mogą odbywać się w trzech salach z profesjonalnym systemem wymiany powietrza i klimatyzacji a uczestnicy szkoleń mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Prezesi Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej

 • Tadeusz Waligórski założyciel i wieloletni prezes Oddziału w latach 1959-1977 i 1983-1984, za zasługi dla finansów odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych
 • Władysław Śmiałek prezes Oddziału w latach 1978-1982
 • Stanisław Gałuszka prezes Oddziału w latach 1984-1992, zasłużony dla województwa bielskiego, za zasługi dla finansów odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP
 • Ernest Leidgens prezes Oddziału w latach 1992-1996,
 • Roman Olszewski prezes Oddziału w latach 1996-1999,
 • Krzysztof Frank prezes Oddziału w latach 1999-2007,
 • Krystyna Królicka prezes Oddziału w latach 2007-2011,
 • Sabina Urbańska prezes Oddziału w latach 2011-2022 nadal,

Członkowie założyciele Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej;

Tadeusz Waligórski, Edward Knobloch, Leonard Tymich, Antoni Urban, Marian Migalski,

 


Franciszek Gańczarczyk
urodzony w 1923 r-. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Organizacji Rachunkowości na początku lat pięćdziesiątych. Dyrektor ekonomiczny Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego „Południe”. Jako biegły księgowy był członkiem Społecznej Komisji Spraw Biegłych oraz członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR. Członek założyciel Oddziału w Bielsku-Białej. Na XVII Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP otrzymał tytuł „Honorowy Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zmarł w 2002 roku.

 

 


Józef Waliczek
  urodzony 5 kwietnia 1924 r.- członek założyciel Oddziału w Bielsku-Białej. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Organizacji Rachunkowości. Potem przez wiele lat był głównym księgowym w Bielskich Zakładach Wyrobów Filcowych. Jako biegły księgowy współpracujący ze spółką SKwP „Ekspert”, wyszkolił liczne grono aplikantów. We władzach Oddziału pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, a od 1999 roku był skarbnikiem Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej. Czynnie działał także w Regionalnym Oddziale KIBR, gdzie od 2003 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W 2003 r., na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP otrzymał tytuł „Honorowy Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zmarł 7 stycznia 2005 r.

 

Zasłużeni działacze Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej


Barbara Nehrebecka
  urodzona 14 lipca 1955 r.– dyrektor biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a potem Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, nieprzerwanie od 1 listopada 1980 roku do przedwczesnej śmierci w dniu 6 maja 2007 roku. Osoba, która nie ograniczała się tylko do świetnego zarządzania pracą biura Zarządu, co wynikało z jej zaangażowania etatowego, ale była też, jako członek Oddziału aktywnym uczestnikiem i „dobrym duchem” praktycznie wszystkich jego przedsięwzięć. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Basi Nehrebeckiej Oddział po rozbudowie swojej siedziby w 2001 roku, jako jeden z pierwszych realizował cieszące się ogromnym zainteresowaniem, szkolenia finansowane z europejskiego funduszu społecznego.

 


Mieczysław Piecuch
 urodzony 28 marca 1930 r.– członek SKwP od 1969 roku, Prezes Oddziału Terenowego w Żywcu. Człowiek niezwykle zaangażowany w funkcjonowanie SKwP na terenie Ziemi Żywieckiej. Wieloletni główny księgowy i dyrektor Żywieckich zakładów Papierniczych. W latach 1992-2003 przewodniczący Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 1999-2007  Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, oraz delegat Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej na Zjazd Krajowy SKwP. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w listopadzie 2012 roku.

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001