Wystąpienie Wiceprezes Zarządu Głównego dr Teresy Cebrowskiej

Goście III Walnego Zebrania Członków w rozmowie z Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej - Sabiną Urbańską;

  • Wiceprezes Zarządu Głównego dr Teresa Cebrowska
  • Zastępca Prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Bielsku-Białej – Irena Olszewska,
  • Skarbnik Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Bielsku-Białej – Wojciech Jamróz.

Prezydium III Walnego Zebrania Członków Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Przewodnicząca III WZC - Edyta Sikora oraz Sekretarz III WZC - Wiesława Borówka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie przez Wiceprezesa Zarządu Głównego dr Teresę Cebrowską, odznak „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, podczas  III Walnego Zebrania Członków;

Srebrne odznaki otrzymali koleżanki i koledzy;

Hajduczek Tatiana, Irauth Agata, Jamróz Wojciech, Kawulok Dorota, Krystian Wioletta, Leśniak Agnieszka, Makuch Barbara, Noga Edyta, Tomiczek Olga, Wawryk-Bizoń Żaneta

Złote odznaki otrzymali koleżanki i koledzy;

Buczek-Elkofti Magdalena, Chłapek Katarzyna,

Pelc Anna, Sikora Edyta

Prezes Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP w kadencji 2019-2022 - Sabina Urbańska, zaprezentowała informacje ze Sprawozdania Zarządu;

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP w kadencji 2019-2022 - Jolanta Pawlik, zaprezentowała informacje ze Sprawozdania OKR;

 

 

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP w kadencji 2019-2022 - Dorota Kawulok, przedstawiła Sprawozdanie OSK;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonano wyborów do władz na kadencję 2023-2026 i na delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

Komisje III Walnego Zebrania Członków Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przedstawiły wyniki swojej pracy;

Sprawozdanie Komisji Mandatowo Wyborczej  przedstawił jej Przewodniczący - Krzysztof Frank

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca - Danuta Białoń

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Wniosków Uchwał i Wniosków przedstawiła jej Przewodnicząca - Katarzyna Herzyk-Szczotka

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca III Walnego Zgromadzenia Członków kol. Edyta Sikora zamykając obrady, podziękowała wszystkim zaproszonym gościom i uczestnikom za obecność i życzyła sukcesów, zwłaszcza w pracy społecznej osobom wybranym do władz Oddziału w kadencji 2023-2026.

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001