W sobotę 8 czerwca 2024 r., w przededniu Dnia Księgowego, Oddział  Okręgowy
w Bielsku-Białej Stowarzyszenia  Księgowych w Polsce zorganizował „Warsztaty
celebrowania osiągnięć, doceniania siebie i innych oraz kreowania rzeczywistości
pełnej obfitości w życiu osobistym i zawodowym”. Spotkanie poprowadzili, specjaliści z
Firmy SYNTON: Anna Dąbrowska - trener i coach, Paweł Włazewicz - coach ICF, trener, MBA HR.
Podczas zajęć warsztatowych, doceniliśmy między innymi, znaczenie umiejętności
świętowania, sposoby uruchomienia tego zasobu i spójności przekazu słów, które mają
moc i kreują pozytywnie rzeczywistość. A wszystko po to, by wzmacniać siebie i innych
poprzez moc afirmacji.
Prezes  Zarządu Oddziału Okręgowego - Sabina Urbańska, podziękowała obecnym
za aktywny udział w warsztatach i zaprosiła do celebrowania Dnia Księgowego. Druga
część spotkania, była rzadką w dzisiejszych czasach, okazją do rozmowy, wspomnień i
wyrażenia planów na przyszłość.
Wśród tych planów znalazły się także pomysły, co do Dnia Księgowego w przyszłym roku.
Dziękujemy wszystkim obecnym i gratulujemy dobrego wyboru, aby kreatywnie
wykorzystać czas wolny.

Załączamy krótką relację fotograficzną.

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001