NEGOCJACJE.

 

WPROWADZENIE

W ramach kontynuacji szkoleń, podnoszących kompetencje społeczne członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej SKwP, chcemy skupić się w tym roku na kolejnych trzech obszarach, które w naszym przekonaniu warto rozwijać. Rozwój w tych obszarach, pozwoli łatwiej, szybciej i skuteczniej osiągać zamierzone cele biznesowe, zarządzać relacjami w zespołach i relacjami z klientami.
To działanie wiąże się z aktywnością w trzech obszarach:

  • Rozwiązywanie konfliktów - zrealizowane
  • Porozumienie bez przemocy NVC - zrealizowane
  • Negocjacje

W każdym z tych obszarów konieczne jest posługiwanie się innymi kompetencjami czy umiejętnościami.
Ideą treningów, realizowanych przez firmę SYNTON, jest dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz wyrobienie postaw przydatnych na każdym etapie budowania relacji w Państwa zespołach i z Waszymi klientami w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

CELE PROGRAMU

Poniższe cele są dopasowane do wcześniej sformułowanych obszarów tematycznych:
● pogłębienie wiedzy dotyczącej wywierania wpływu w sytuacjach różnicy stanowisk, opinii czy wartości,
● poznanie zasad i technik rozwiązywania konfliktów, komunikacji skierowanej na porozumienie i negocjacji,
● poznanie koncepcji NVC i jej wpływu na budowanie relacji interpersonalnych
● rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w różnych sytuacjach biznesowych
● rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w realizacji celów biznesowych i osobistych

SPOTKANIE WARSZTATOWE ZREALIZOWANE

Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej w dniu 26 września 2020 roku, zrealizował po długiej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, przeniesione z dnia 28 marca 2020 r., spotkanie warsztatowe o tematyce „Rozwiązywanie konfliktów”.
Działanie to, było kontynuacją warsztatowych spotkań dla członków zwyczajnych Oddziału w ramach cyklu "MAŁA AKADEMIA SKUTECZNEGO KSIĘGOWEGO".
Ideą tych treningów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i wyrobienie postaw przydatnych na każdym etapie budowania relacji w zespołach i z klientami w celu osiągania zamierzonych rezultatów.
Uczestnicy są angażowani w różnorodne działania, których celem jest zobrazowanie przekazywanych treści i przeżycie osobistego doświadczenia związanego z przekazywaną wiedzą, pozwalają one lepiej poznać i zrozumieć mechanizmy omawianych zagadnień.
Kolejne spotkanie warsztatowe planowane jest na dzień 11 grudnia 2021 r. z tematem „Negocjacje”.

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001